533-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดใบมีดของเครื่องสับและบดย่อยวัชพืช