534-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุบุหรี่แบบต่อประกอบที่มีประตูเปิดปิดหลายทิศทาง

แอดไลน์ 534-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกล่องบรรจุบุหรี่แบบต่อประกอบที่มีประตูเปิดปิดหลายทิศทาง | TGC International Co., Ltd.