541-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์เจาะแบบใช้โซ่ขับที่มีต้นกำลังจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน

แอดไลน์