542-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการลดหรือกำจัดไนเตรทในน้ำสับปะรดโดยใช้ดีบุก หรือ แผ่นโลหะเคลือบดีบุก