559-อนุสิทธิบัตรเตาแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกริยาอิเล็กโทรไลซิส (ELECTROLYSIS)