610-อนุสิทธิบัตรข้อต่อสแตนเลสที่ส่วนหนึ่งประสาน (BRAZING) เข้ากับวัสดุทองแดงในตำแหน่งที่สัมผัสกับท่อทองแดงสำหรับลำเลียงสารทำความเย็น

แอดไลน์