628-อนุสิทธิบัตรชุดฝาปิดผลมะพร้าวเพื่อกำหนดตำแหน่งเจาะมะพร้าวและพื้นผิวผลมะพร้าวในตำแหน่งเจาะที่ถูกทำให้บางลง

แอดไลน์