638-อนุสิทธิบัตรเครื่องสีข้าวเคลื่อนที่ในครัวเรือนขนาดเล็ก

แอดไลน์