แอดไลน์ 650-สิทธิบัตรตุ๊กตา | TGC International Co., Ltd.