705-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเบบพกพาโดยเฉพาะที่เป็นสมาร์ทโฟน(SMART PHONE) เเละกล้องวิดิโอที่เปิดใช้งานร่วมงานที่มีระบบรหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเเละการให้คำสั่งด้วยเสียงภาษาไทย

แอดไลน์ 705-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเบบพกพาโดยเฉพาะที่เป็นสมาร์ทโฟน(SMART PHONE) เเละกล้องวิดิโอที่เปิดใช้งานร่วมงานที่มีระบบรหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเเละการให้คำสั่งด้วยเสียงภาษาไทย | TGC International Co., Ltd.