706-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องสับเเละบดย่อยวัชพืชของเครื่องสับ

706-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องสับเเละบดย่อยวัชพืชของเครื่องสับ

แอดไลน์