706-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องสับเเละบดย่อยวัชพืชของเครื่องสับ

แอดไลน์ 706-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างห้องสับเเละบดย่อยวัชพืชของเครื่องสับ | TGC International Co., Ltd.