760-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยกสำหรับเปิดปิดกระบะรถยนต์แบบกระบอกลูกสูบแนวนอน