777-อนุสิทธิบัตรถุงบรรจุเนื้องอกมดลูก (MYOMA) และกรรมวิธีการลำเลียงเนื้องอกมดลูก (MYOMA) โดยถุงดังกล่าว

แอดไลน์