781-อนุสิทธิบัตรระบบการจัดโครงสร้างห้องเย็นและการควบคุมความเย็นที่มีชุดสร้างความเย็นมากกว่าหนึ่งชุด

แอดไลน์