796-อนุสิทธิบัตรแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่มีแผ่นโลหะเชื่อมต่อสำหรับยึดแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน

แอดไลน์