798-อนุสิทธิบัตรระบบการแลกเปลียนสินค้าที่จับคู่ความต้องการสินค้าและความไม่ต้องการสินค้าเข้าด้วยกัน

แอดไลน์