807-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างบานเลื่อนผ้าใบที่มีส่วนถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ผ้าใบเรียงพับซ้อนแบบเป็นระเบียบสำหรับเปิดปิดผนังข้างของตู้บรรทุก

แอดไลน์