825-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดที่มีสกรูลำเลียงแบบฐานหมุน

825-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดที่มีสกรูลำเลียงแบบฐานหมุน

แอดไลน์