825-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดที่มีสกรูลำเลียงแบบฐานหมุน

แอดไลน์ 825-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุวัสดุหลายชนิดที่มีสกรูลำเลียงแบบฐานหมุน | TGC International Co., Ltd.