828-อนุสิทธิบัตรชุดจับแก้วที่มีโหลดเซลล์ชั่งน้ำหนักส่วนผสมภายในแก้ว

แอดไลน์ 828-อนุสิทธิบัตรชุดจับแก้วที่มีโหลดเซลล์ชั่งน้ำหนักส่วนผสมภายในแก้ว | TGC International Co., Ltd.