828-อนุสิทธิบัตรชุดจับแก้วที่มีโหลดเซลล์ชั่งน้ำหนักส่วนผสมภายในแก้ว

แอดไลน์