829-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงวัสดุออกจากภาชนะแบบจานหมุนที่ใช้ส่วนขับสกรูลำเลียงร่วมกัน

829-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ลำเลียงวัสดุออกจากภาชนะแบบจานหมุนที่ใช้ส่วนขับสกรูลำเลียงร่วมกัน

แอดไลน์