841-อนุสิทธิบัตรไม้เท้าที่มีลำแสงเป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตาสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีภาวะการเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลาง

แอดไลน์