843-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุวัสดุแบบผงที่มีฝาเปิด-ปิดช่องจ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ

แอดไลน์ 843-อนุสิทธิบัตรภาชนะบรรจุวัสดุแบบผงที่มีฝาเปิด-ปิดช่องจ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ | TGC International Co., Ltd.