893-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์จับและหมุนแก้วของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์