982-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นกรองฝุ่นสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีสารแซนโทน (XANTHONE) สำหรับการฆ่าเชื้อ

แอดไลน์