914-อนุสิทธิบัตรกล่องบรรจุอาหารที่มีการล็อคขอบเข้ากับฝาปิดร่วมกับลิ้นล็อค

แอดไลน์ 914-อนุสิทธิบัตรกล่องบรรจุอาหารที่มีการล็อคขอบเข้ากับฝาปิดร่วมกับลิ้นล็อค | TGC International Co., Ltd.