914-อนุสิทธิบัตรกล่องบรรจุอาหารที่มีการล็อคขอบเข้ากับฝาปิดร่วมกับลิ้นล็อค

แอดไลน์