915-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างถาดเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งภายในกล่องหัวต่อ

แอดไลน์