916-อนุสิทธิบัตรตู้จ่ายน้ำมันที่มีระบบรับชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานีจ่ายน้ำมันแบบเติมน้ำมันด้วยตนเอง

แอดไลน์