916-อนุสิทธิบัตรตู้จ่ายน้ำมันที่มีระบบรับชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานีจ่ายน้ำมันแบบเติมน้ำมันด้วยตนเอง

แอดไลน์ 916-อนุสิทธิบัตรตู้จ่ายน้ำมันที่มีระบบรับชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานีจ่ายน้ำมันแบบเติมน้ำมันด้วยตนเอง | TGC International Co., Ltd.