918-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็นจำนวนมากแบบไร้สายที่มีโมดูลเดียวกัน

918-อนุสิทธิบัตรระบบควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็นจำนวนมากแบบไร้สายที่มีโมดูลเดียวกัน

แอดไลน์