919-อนุสิทธิบัตรระบบการปรุงเครื่องดื่มด้วยตนเองของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

919-อนุสิทธิบัตรระบบการปรุงเครื่องดื่มด้วยตนเองของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

แอดไลน์