931-อนุสิทธิบัตรเจลบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของแตงกวา ชาเขียว และ ใบบัวบก