932-อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเปลือกกาแฟสำหรับชงดื่ม