966-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดจับยึดแผงโซล่าเซลแบบเคลื่อนที่ได้

แอดไลน์ 966-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดจับยึดแผงโซล่าเซลแบบเคลื่อนที่ได้ | TGC International Co., Ltd.