966-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชุดจับยึดแผงโซล่าเซลแบบเคลื่อนที่ได้

แอดไลน์