967-อนุสิทธิบัตรถ้วยสองชั้นที่มีสารทำความร้อนไร้เปลวไฟอยู่ระหว่างกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

แอดไลน์ 967-อนุสิทธิบัตรถ้วยสองชั้นที่มีสารทำความร้อนไร้เปลวไฟอยู่ระหว่างกลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ | TGC International Co., Ltd.