968-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุยาดมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

แอดไลน์ 968-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างภาชนะบรรจุยาดมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ | TGC International Co., Ltd.