971-อนุสิทธิบัตรผ้าทอสองชั้นด้วยเส้นด้ายตีเกลียวและเส้นด้ายที่กีดขวางสนามไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า

แอดไลน์