984-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างแผ่นคลัทช์แบบคู่ที่มีแผ่นเพลทกลาง (Middle Plate) ระบบแหนบ

แอดไลน์