986-สิทธิบัตรท่อลำเลียงอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์

แอดไลน์ 986-สิทธิบัตรท่อลำเลียงอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ | TGC International Co., Ltd.