987-สิทธิบัตรท่อลำเลียงอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์

แอดไลน์