5 ปัจจัย การตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร

5 ปัจจัย การตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร

1.ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า

2.เครื่องหมายการค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือไม่

3.แนวโน้มปริมาณการจำหน่ายสินค้า และ ราคาจำหน่ายต่อหน่วย ของสินค้านั้นภายใต้เครื่องหมายการค้า

4.ประวัติอันยาวนาน และ ที่มาของเครื่องหมายการค้า

5.อณาเขตการจำหน่ายสินค้านั้นทำได้เฉพาะพื้นที่ เฉพาะบางประเทศ หรือ ทั่วโลก เป็นต้น

แอดไลน์ 5 ปัจจัย การตั้งราคาขายเครื่องหมายการค้า มีปัจจัยอะไร