ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป

ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป

ขั้นตอนมีดังนี้

1.ตรวจสอบความเหมือนคล้าย (ไม่เป็นทางการ) ก่อนการยื่นจดทะเบียน เพื่อวิเคราะห์ว่าเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นจดทะเบียนได้หรือไม่

2.หากตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติ ก็จะจัดทำเอกสารและยื่นจดทะเบียน หลังจากยื่นจดทะเบียนแล้วจะได้เลขคำขอจดทะเบียน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันและนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อน

3.ทางราชการตรวจสอบความเหมือนคล้าย (เป็นทางการ) และ ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนให้โดยจะใช้เวลาประมาณ 10-15 เดือน

เหตุผลที่ต้องใช้เวลานานเพราะคำขอมีปริมาณมาก เช่น คำขอยื่นวันละ 100 คำขอ แต่ผู้ตรวจสอบมีจำกัดกว่าจะถึงคิวตรวจของเราก็ต้องใช้เวลานาน 6-8 เดือน

4.หากตรวจสอบแล้วผ่านก็จะอนุมัติรับจดทะเบียนให้ คุ้มครอง 10 ปี และ ต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

5.ตรวจสอบสถานะคำขอโดยกรอกเลขที่คำขอพิมพ์ทีละตัว (ห้ามคัดลอกวาง)

http://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q005/index.jsf

แอดไลน์ ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องทำอย่างไรต่อไป