ตอบข้อสงสัย : เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ จดทะเบียนได้แล้วแต่ไม่มีความหมาย

ตอบข้อสงสัย : เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ จดทะเบียนได้แล้วแต่ไม่มีความหมาย ??

ตัวแทนที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนและนำเครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ
มาจดทะเบียนเพื่อกีดกันบุคคลอื่นที่จะเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายแข่งขันในประเทศไทยนั้น

ถึงแม้ว่าตนเองจะนำ เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ มาจดทะเบียนในประเทศไทยจนผ่านและได้รับการอนุมัติแล้วก็ตาม เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนมาก่อน

แต่การใช้บังคับนั้นจะทำไม่ได้เลยเนื่องจาก

1.ตนเองไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง และ ไม่สุจริต เนื่องจาก เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ ไม่ใช่ของตนเอง เพียงแต่นำมาจดทะเบียนเท่านั้น

2.เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน นั้นเป็นแหล่งที่มาจากเจ้าของที่แท้จริง ถือว่าเป็นของจริง ไม่ใช่ของปลอม ดังนั้นของจริง และ ผลิตจากเจ้าของที่แท้จริง ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ถือว่าได้รับความคุ้มครอง

3.การที่เจ้าของที่แท้จริงไม่ได้นำ เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ มาจดทะเบียนเป็นเพียงแต่ว่าตนเองสละสิทธิในการบังคับใช้ทางกฎหมายเท่านั้น ถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

ดังนั้น ตัวแทนที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนและนำ เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบ มาจดทะเบียนเพื่อกีดกันบุคคลอื่นที่จะเข้าสินค้า (ที่เป็นของจริง) เข้ามาจำหน่ายแข่งขันในประเทศไทยนั้นทำไม่ได้

แอดไลน์