รูปภาพตัวเอง หรือ รูปภาพบุคคลอื่นมายื่นจดเครื่องหมายการค้าทำได้หรือไม่

รูปภาพตัวเอง หรือ รูปภาพบุคคลอื่นมายื่นจดเครื่องหมายการค้าทำได้หรือไม่

ก.รูปภาพตัวเอง นำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าทำได้หรือไม่
ทำได้ โดยนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เช่น น้ำพริกแม่ประนอม โดยต้องทำเอกสารเพิ่มเติมชี้แจงว่าเป็นรูปตนเอง

ข.รูปภาพบุคคลอื่น นำมายื่นจดเครื่องหมายการค้าทำได้หรือไม่
ทำได้ โดยนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เช่น KFC โดยเจ้าของรูปต้องทำเอกสารยินยอมเพิ่มเติมอนุญาตให้บริษัท เคนตั๊กกี้ ฟรายด์ ชิกเก้น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี นำมาจดทะเบียนได้

แอดไลน์