การจดทะเบียนสิทธิบัตร ระบบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) กับ ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)

การจดทะเบียนสิทธิบัตร ระบบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) กับ ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)

ก.ระบบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

คือยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทีละประเทศแยกกัน เช่นมี 10 ประเทศทำคำขอ 10 ฉบับ แต่ละประเทศตรวจความเหมือนคล้ายกันเองแยกกัน

ข.ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)

คือยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 1 ฉบับไปที่ส่วนกลาง (PCT / Patent Cooperation Treaty) ส่วนกลางตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบว่าผ่านแล้ว

เอารายงานการตรวจสอบว่าผ่านแล้ว ไปยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทีละประเทศแยกกัน เช่นมี 10 ประเทศทำคำขอ 10 ฉบับ แต่ละประเทศตรวจความเหมือนคล้ายตามรายงานการตรวจสอบของ (PCT / Patent Cooperation Treaty)

แอดไลน์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร ระบบอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) กับ ระบบสนธิสัญญาความร่วมมือสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)