รูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์สามารถจดลิขสิทธิ์หรือจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?

รูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์สามารถจดลิขสิทธิ์หรือจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?

เนื่องจากเราต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากไปกับการปรากฏตัวทางดิจิทัลของแบรนด์ของเราผ่านทางเว็บไซต์ และ เราต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีใครพยายามลอกเลียนเว็บไซต์ที่เป็นงานของเรา

จดเครื่องหมายเว็บไซต์มีหรือไม่ ?

ตอบ ไม่มี / ตามกฎหมายเราไม่มีการจดทะเบียนรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ได้ แต่สามารถยื่นจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายคำหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงธุรกิจของเราและแสดงภาพในตำแหน่งหนึ่งของเว็บไซต์ได้

จดลิขสิทธิ์เว็บไซต์มีหรือไม่ ?

ตอบ มี / สำหรับการปกป้ององค์ประกอบภาพ และ โครงสร้างของเว็บไซต์ที่เป็นตัวกำหนดเอกลักษณ์ของเราจากบุคคลอื่นที่อาจต้องการใช้องค์ประกอบเดียวกันต้องยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองตามกฎหมายได้

แต่โดยทั่วไปเว็บไซต์สมัยใหม่จำนวนมากใช้เทมเพลตที่คล้ายกันและอาจดูคล้ายกันมาก จนถือว่าไม่เป็นงานที่สร้างสรรรค์ที่สามารถยื่นจดลิขสิทธิ์ได้ แม้ว่าเราจะจดลิขสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อป้องกันบุคคลอื่นคัดลอกเนื้อหาดังกล่าว แต่เว็บไซต์ต่างๆ ก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลายจำนวนมากซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เครื่องหมายการค้าคือคำและรูปภาพที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครซึ่งแสดงถึงแบรนด์ของเรา แม้ว่าเราจะมีเว็บไซต์ที่โดดเด่น แต่ก็ไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

เราจะทำการปกป้องเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร
หลังจากอ่านทั้งหมดนี้แล้ว เราอาจสงสัยว่าทำไมเว็บไซต์ที่มีลักษณะเฉพาะจึงไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แล้วเราต้องทำอย่างไร ?

ศาลทรัพย์สินทางปัญหาในประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับชุดทางการค้า (Trade Dress) ซึ่งเป็นเรื่องของการลวงขาย (passing-off) และ แนวคิดของชุดทางการค้า (Trade Dress) อาจเป็นหนทางในการปกป้องการออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ

ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์ของเราจะต้องโดดเด่นมากจึงจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นชุดทางการค้า (Trade Dress) หรืออาจเป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่โดนเด่นแต่มีความแพร่หลาย (well know) เช่น หน้าแรกของ Google ที่โดดเด่นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากความคุ้นเคย

อย่างไรก็ตามการออกแบบเว็บไซต์ที่โดดเด่นและเป็นชุดทางการค้า (Trade Dress) ก็ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการคุ้มครองสำหรับองค์ประกอบการใช้งานที่เป็นฟังชั่นของเว็บไซต์ได้อย่างแท้จริง

ชุดทางการค้า (Trade dress) จะต้องระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนและสามารถทำให้บ่งชี้ความเป็นเจ้าของได้ และ ความน่าจะเป็นของความสับสนหลงผิดนั้น โดยพิจารณารวมไปถึง ความแข็งแกร่งของการออกแบบเว็บไซต์ที่โดดเด่น ความคล้ายคลึงกันของเว็บไซต์ การตบตาผู้บริโภค ความแพร่หลาย (well know) และ ความสับสนที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเจตนาของผู้ลอกเลียนแบบ

แอดไลน์