ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า (Trademark) & ชุดทางการค้า (Trade dress)

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้า (Trademark) &  ชุดทางการค้า (Trade dress)

ชุดทางการค้า (Trade dress) คือภาพรวมของสินค้า ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ขนาด รูปร่าง สี หรือ การผสมสี พื้นผิว กราฟิก แม้กระทั่ง เทคนิคการขายและการออกแบบผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบรวมกันเพื่อสร้างภาพทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า แต่เดิมจำกัดเฉพาะบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่อมาก็มีการขยายความให้เป็นลักษณะการคุ้มครองทางการค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าด้วย

*ภาพเครื่องหมายการค้า (Trademark)*

 

 

 

 

 

               

 

 

ชุดทางการค้า (Trade dress) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ต้องระบุแหล่งที่มาของสินค้า/บริการ ได้
ไม่มีกำหนดเวลายื่น
การป้องกันจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
การละเมิดได้รับการพิสูจน์โดย “ความน่าจะเป็นของความสับสน”

หลักเกณฑ์การพิจารณา ความน่าจะเป็นของความสับสน ระหว่างเครื่องหมายการค้า (Trademark) & และ ชุดทางการค้า (Trade dress)

ความแข็งแกร่งของชุดการค้าของโจทก์
ความคล้ายคลึงกันของชุดการค้าของฝ่ายจำเลย
ความคล้ายคลึงกันของสินค้า/บริการของทั้งสองฝ่าย
ความคล้ายคลึงกันของช่องทางการจัดจำหน่ายของทั้งสองฝ่าย
การตบตาไปยังผู้บริโภค
ความสับสนที่เกิดขึ้นจริง
เจตนาของจำเลย

*ภาพชุดทางการค้า (Trade dress)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       

แอดไลน์