สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

โตชิบา…นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

ปาร์ตี้…อร่อยจนหยุดไม่ได้

ฮานามิ…ข้าวเกรียบรวยเพื่อน

รวมคำขวัญ สโลแกน โฆษณาสินค้าต่างๆ
http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=179158.0;wap2

สโลแกน นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต / อร่อยจนหยุดไม่ได้ / ข้าวเกรียบรวยเพื่อน ตามกฎหมายไม่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือไม่มีเอกลักษณ์ที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น สโลแกนจะอยู่เพียงลำพังไม่ได้ หากอยู่เพียงลำพังจะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้

แต่สโลแกนนั้นมีสำคัญเทียบเท่ากับเครื่องหมายการค้า เพราะสามารถสื่อและบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาได้

ดังนั้น สโลแกน จะได้รับการคุ้มครองหากจดทะเบียนร่วมกับเครื่องหมายการค้าหลักที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือจดทะเบียนร่วมกัน ดังนี้

โตชิบา (เครื่องหมายการค้าหลัก) +นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต (สโลแกน)

ปาร์ตี้ (เครื่องหมายการค้าหลัก) +อร่อยจนหยุดไม่ได้ (สโลแกน)

ฮานามิ (เครื่องหมายการค้าหลัก) +ข้าวเกรียบรวยเพื่อน (สโลแกน)

ถือว่าการจดทะเบียนลักษณะนี้ สโลแกนจะได้รับความคุ้มครองด้วย

แอดไลน์ สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่