ถ่ายเอกสารตำราเรียนเพื่อจำหน่ายเป็นสำเนาแต่คิดเพียงค่าถ่ายเอกสารผิดลิขสิทธิ์หรือไม่

ถ่ายเอกสารตำราเรียนเพื่อจำหน่ายเป็นสำเนาแต่คิดเพียงค่าถ่ายเอกสารผิดลิขสิทธิ์หรือไม่

การทำซ้ำโดยถ่ายเอกสารงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้หลายชุดแล้วเก็บไว้ที่ร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย และมีโอกาสที่จะขายเอกสารที่ทำซ้ำขึ้นได้สะดวก

เป็นการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้เพื่อขาย เสนอขาย และมีไว้เพื่อขายอันเป็นการทำซ้ำขึ้นเองเพื่อการค้าและแสวงหาประโยชน์จากการขายสำเนางานที่ที่ทำซ้ำขึ้นมา

มิใช่การรับจ้างถ่ายเอกสารที่ต้องการได้สำเนางานที่เกิดจากการทำซ้ำไปใช้ในการศึกษาวิจัยอันเป็นเหตุยกเว้นมิให้ถือว่าการทำซ้ำเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 32(1) แต่อย่างใด

แอดไลน์