17
Jun2023

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  (เครื่องหมายบริการ)

 

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดแจ้งลิขสิทธิ์

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์