15
Jun2023

การจดสิทธิบัตรการออกแบบ กฎหมายบังคับให้ใช้รูปเขียน หรือ รูปถ่ายได้ ประกอบด้วย 7 รูป คือด้าน บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้าตรง หลังตรง และมุมมอง perspective (เห็น 3 ด้าน บน หน้า ซ้ายหรือขวา) ดังแสดงตามตัวอย่างด้านล่างนี้

 

 

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์