นำของแบรนด์เนมมือสองมาขายมีความผิดหรือไม่

นำของแบรนด์เนมมือสองมาขายมีความผิดหรือไม่

ร้านค้าขายของแบรนด์เนมมือสอง เป็นธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย แต่ผู้ประกอบการหลายท่านยังไม่ทราบว่าการนำของแบรนด์เนมมือสองมาขายมีความผิดหรือไม่

เครื่องหมายการค้า
ความผิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า คือ ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์
ความผิดในเรื่องลิขสิทธิ์ คือ ทำซ้ำ ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ความผิดในเรื่องสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คือ ปลอมหรือเลียนงานอันมีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

มีหลักการพิจารณาง่าย ๆ คือ ของแบรนด์เนมมือสอง หากเป็นของแท้ที่ผลิตจากเจ้าของที่แท้จริง ดังนั้น

1.เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเครื่องหมายการค้า คือ ของแท้ และ ไม่ใช่ของปลอมหรือของเลียนเครื่องหมายการค้า ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย

2.ลิขสิทธิ์ ที่ปรากฎในสินค้า คือ ของแท้ และ ไม่ใช่ของทำซ้ำ หรือของดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย

3.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของสินค้า คือ ของแท้ และ ไม่ใช่ของปลอมหรือของเลียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย

ดังนั้นเมื่อการขายสินค้ามือสองหรือสินค้าแบรนเนมด์มือสองไม่ใช่การละเมิดหรือการทำผิดกฎหมายต่องานที่เป็นเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

แอดไลน์ นำของแบรนด์เนมมือสองมาขายมีความผิดหรือไม่